Kringloop van het water

Ontdek de mascotte Ô

Een traject dat de 12 attracties herneemt om op ludieke en interessante manier al de kringloop van het water tot de inbotelling (tot uw fles) te hernemen.

Mascotte "O"


Verschillende bezoeken

Ontdek al het traject van het water door :


De animaties

Een middel om de kringloop van het water te leren op een ludieke manier.

Attraction 1, l'intro

L'intrO

Ontdek de mascotte van het centrum, een virtueel figuurtje in de vorm van een druppel dat luistert naar de naam "O" (die net klinkt als het Franse "eau", wat water betekent) .

Ontdek dankzij een interactief vraag- en antwoordspel het belang van water: zijn geschiedenis, kenmerken, geografische spreiding... en dit zowel op onze aarde als op andere plaatsen in ons zonnestelsel... of in ons glas

Le cycle de l'O 1

Le cycle de l'O

De kringloop van het water vormt een onveranderlijk en eeuwigdurend natuurverschijnsel.

Met behulp van 3D-animaties op een reuzenscherm laat "de kringloop van water/le cycle de l’O" u toe de essentiële stadia te begrijpen (verdamping, condensatie, neerslag).

Na deze virtuele ervaring vatten didactische panelen de belangrijkste punten samen van dit uitzonderlijke fenomeen.

Attraction3, le Tuyo 2

Le tuyO

Via een sensoriële tunnel komt u door middel van video- en audiotechnieken in virtueel contact met de natuurelementen die verband houden met de kringloop van het water (wolken, storm, regen en wind), zodat u er de vaak sensationele effecten van kan begrijpen. U komt daarna in een kunstmatige grot terecht, waar u de loop van het water in de grond en de verschillende types grondwaterlagen ontdekt.

Attraction 4, le LabO 1

Le labO

U ontdekt de bijzondere loop die het water van Chaudfontaine aflegt: duur, diepte, temperatuur en druk maken deze tocht heel uitzonderlijk en verlenen dit water dan ook bijzondere en zeldzame eigenschappen.

Onze mascotte "O" neemt hier het woord via een 3D-projectie om dit fenomeen uit te leggen, en maakt daarbij gebruik van virtuele dia's.

Attraction 5, Le voyage à la source 1

Le vOyage à la source

Het echte orgelpunt van Source O Rama is "de Reis naar de BrOn - le vOyage à la Source" waar u met behulp van de 4D*-film in versneld tempo de hele rondreis van een waterdruppel vanaf de wolken tot in de fles kunt meebeleven.

U neemt plaats op een dynamisch platform met 16 plaatsen, vlak voor een reuzenscherm, ondergedompeld in een aangepast muzikaal panorama zodat u de indruk krijgt dat u aan boord bent van een vaartuig waarin u elk van de etappes van dit buitengewone avontuur kan volgen:

het opstijgen van waterdamp, de condensatie en de vorming van druppels in de wolken, de duizelingwekkende val naar de grond van Chaudfontaine, het stromen van het water te midden van de flora, het insijpelen in de grond, het langzaam filteren, de grotten en ondergrondse rivieren...

Kort samengevat beleeft u een afdaling van 1600 meter onder de grond alvorens op te duiken in een fles, een reis van 60 jaar, 6.000.000 keer versneld!

Deze ludieke, pedagogische en dynamische film is de eerste 4D-film * in Wallonië.

Een 4D-film is een 3D-film waar een sensoriële dimensie aan werd toegevoegd

- in dit geval met behulp van zeer fijne watervernevelaars

Attraction 6, l'Or Bleu 3

L'Or bleu

De ondergrondse reis van een druppel Chaudfontaine-water duurt 60 jaar.

Om deze uitzonderlijke duur uit te beelden zal deze attractie een zestigtal markante gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis ensceneren, gerangschikt per decennium, vanaf de jaren veertig tot op heden.

Zo krijgt u, via dit gedeeltelijk interactieve spektakel, de indruk dat u in de ondergrond het geheugen van de tijd aftapt tijdens de lange reis van de druppel.

Aan het einde van het spektakel zal het water dat in het verleden viel, in het heden opwellen en de show afsluiten.

Attraction 7, l'eau et l'homme 2

L'O et l'hOmme

Dankzij meerdere interactieve terminals die verbonden zijn met videoprojectiesystemen op etalagepoppen, kunt u de weldaden van het water op uw gezondheid (her)ontdekken.

Waarom moeten we drinken en hoeveel, en welke zijn de gevolgen van het drinken van water?

Waarop moeten we vooral letten als we een drinkwater kiezen?

Hoe wordt het opgenomen water afgescheiden en in welke hoeveelheden?

Op al deze vragen en nog vele andere, vindt u een duidelijk en juist antwoord in deze attractie

Attraction 8, Le théatro 1

Le théâtrO

Enkel voor groepen

Het théâtr’O is uitgerust met een audio- en video-installatie voor de projectie van korte films en documentaires over het thema water.

Attraction 9, c'est pas sOurcier 4

C'est pas sOurcier

U ontdekt de formidabele en vaak miskende of vergeten eigenschappen van water:

breking, oppervlaktespanning, geleidbaarheid, capillariteit, communicerende vaten...

zijn evenveel fenomenen die opgevoerd worden in deze attractie dankzij mechanische of multimedia-experimenten door onze animatoren tijdens workshops.

Didactische panelen vullen de informatie aan.

Deze activiteit is enkel beschikbaar voor groepen.

Attraction 10, Space'O

Le space'O

Water is onmisbaar voor het leven: is er water op andere planeten?

De zoektocht naar water in heel ons zonnestelsel maakt deel uit van de meest ambitieuze programma’s in het ruimteonderzoek.

Een virtueel zonnestelsel dat autonoom ronddraait met de juiste relatieve snelheden en langs de tot nu toe bekende banen, stelt u in staat alles over de huidige stand van zaken te weten te komen.

Alle planeten en hun satellieten zullen de revue passeren dankzij dit interactieve reuzenplanetarium geprojecteerd op groot scherm.

Attraction 11, De la source à la table

De la sOurce à la table

Bij wijze van inleiding op het bezoek aan de fabriek, ontdekt u het traject van het Chaudfontaine-water vanaf de bron tot in de fles: het opvangen van het water, het blazen en vullen van de flessen, het sluiten en aanbrengen van de etiketten. Al deze bewerkingen en alle kwaliteitscontroles van het water worden behandeld via zeven didactische eilandjes die een beroep doen op videotechnieken.

Attraction 12, les fontaines 3

Les fOntaines

Als apotheose van het bezoek aan Source O Rama, is attractie 12 zuiver ludiek en spectaculair opgevat.

Op de tonen van een originele muzikale compositie, reageren een honderdtal waterstralen en een lichtspel op de richtlijnen van de mascotte van het park, die als echte orkestleider dit grandioze spektakel dirigeert.

In de zuiverste traditie van de beste waterspektakels zullen de "fOnteinen" het traject in Source O Rama afsluiten met een ontspannend moment waarvan men meerdere keren na elkaar kan genieten.